eskokalervo Suomen pelastaminen

Pakolaisohjelma

Pakolais- ja maahanmuutto-ohjelma

Ohjeman tarkoitus ja tavoitteet
1. Tasapainoittaa ja oikeudenmukaistaa Suomen vastuut ja panostukset pakolaistilanteen hoitamisessa EU:n jäsenenä
2. Estää hallitsematon maahanmuutto
3. Harmonisoida kantaväestön ja maahanmuutajien suhteet

Periaatteet ja pyrkimykset
1. Pakolaisia tuetaan pääasiassa EU-rajojen ulkopuolisilla hätäapuleireillä
2. EU:hun päästetään vain rajalla rekisteröidyt pakolaiset
3. EU-rajan sisäpuolella rekisteröintivaltio vastaa muun EU:n mahdollisesti tukemana pakolaisten sijoitus- ja siirto-ohjeman laatimisesta ja toteutuksesta
4. Suomeen valikoidaan pakolaisleireiltä ja EU-rajan vastaanottokeskuksista vain työllistymishaluiset
5. Paperittomia ei-hädänalaisia elintaso-siirtolaisia ei maahan päästetä

Käytännön toteutus

1. Organisoidaan EU-tasolla hädänalaisten tukeminen EU-rajojen ulkopuolella

2. Tukitaan mahdollisimman hyvin EU-rajoilla laiton sisääntulo, vangitaan salakuljettajat, takavarikoidaan heidän rikoksessa käytetyt aluksensa ja palautetaan matkustajat EU-rajan ulkopuolisille leireille

3. Samoin palautetaan rajavalvonnan laittomasti ohittaneet rekisteröimättömät kiinniotetut EU-rajan ulkopuolisille leireille

4. Kerätään EU:n sisäisiin pakolaiskeskuksiin rekisteröityjen oikeasti hädänalaisten tarvittavat tiedot ja todisteet henkilöllisyydestä, lähtöpaikasta, taustasta, osaamisesta, kielitaidosta, työllistymishalukkuudesta ja tulevaisuustavoitteista

5. Kukin EU-maa, Suomi mukaanlukien valikoi olosuhteisiinsa ja tarpeisiinsa sopivia sovitun kiintiön mukaisen määrän maahan hyväksyttäviä perheitä ja henkilöitä.
Tämä toteutetaan pääasiassa videoneuvotteluteknologialla, jonka avulla työvoimaa tarvitsevat työnantajat haastattelevat osaamisilmoituksensa perusteella mahdollisesti sopivia 18 vuotta täyttäneitä ehdokkaita ja sopivat koeaikaisen harjoittelusuhteen. Maahantulon edellytyksenä perheen kaikkien 18 vuotta täyttäneiden mainittu koeaikainen työ- tai harjoittelusopimus.
Jos koko kiintiö ei näin täyty, valitaan lisäksi työ- ja oppimishalukkaiden joukosta työvoimatarpeeseemme parhaiten sopivat valmennettaviksi pikaiseen työllistymiseen.
Elontasosiirtolaiset palautetaan ja neuvotaan ohjautumaan normaaliin EU:n säännösten mukaiseen työnhakuprosessiin eli hakemaan työpaikka ja sen jälkeen "työviisumi".

6. Laiton maahantulo estetään tarkastamalla kaikkien mahdollisesti laitonta maahantuloa yrittäjien matkustusasiakirjat ja paperittomat palautetaan jo rajalla, koska maahantuloedellytykset puuttuvat.
Kaikki rajanaapurimme ovat turvallisia maita, EU-naapurimme eivät ole oikeutettuja vastaanottamaan ja "läpipäästämään" paperittomia, EU-raja Venäjän kanssa tukitaan laittomilta maahan yrittäjiltä yhteisesti sovituin menettelyin.
Meriteitse laittomasti Suomeen yrittäjien paperittomien tulo estetään sopimalla lähtömaan kanssa laivaanpääsykontrollista, joka toteutetaan joko lähtömaan tai tai suomalaisten viranomaisten toimesta.

7. Suunnitelmallisesti ja laillisesti maahan vastaanotettu työväki kotoutetaan mahdollisimman pikaisella työllistämisellä. Kielikylpyläiset sijoitetaan töihin, joissa ei tarvita suomen kielen taitoa, esim. siivous-, metsänhoito-, maatalous-, puisto-, rakennus-, puhtaanapito- sekä sairaan- ja vanhusten hoidon avustustehtäviin. Samalla kielen ja kulttuurin oppimista tehostetaan iltakursseilla. Koska he ovat työ- ja kieliharjoittelussa ja asuvat kenties edelleen kotoutuskeskuksessa, heille maksetaan harjoittelija-avustusta oleskelukustannusten peittämiseksi. Kun työantaja toteaa työ- ja kielitaidon riittäväksi, tehdään työsopimus ja siirrytään normaalipalkkaukseen palkkaukseen ja avustetaan itsenäisen elämän aloittamisessa, esim. asunnon löytämisessä.

8. Eri kulttuurista tulevat opetetaan kädestä pitäen elämään maassa maan tavalla. Harjoitellaan pienryhmissä valmentajan kanssa kaupoissa asioimista, viranomaisasiointia, ravintolavierailuja, suomalaisten perheiden käytäntöihin tutustumista päivällisvierailujen merkeissä, vuorovaikutustilanteita suomalaisten kanssa erityisesti sukupuolten välillä. Kaiken kaikkiaan opetellaan "tavoille". Valmentajien suosituksesta sopeutumattovat palautetaan lähtömaihinsa. Myös rikoksiin syyllistyneet palautetaan.

9. Järjestetään eri teemoilla integraatioleirejä ja -retkiä, osallistyjina suomalaisia ja maahanmuuttaneita yhtä paljon, esim. kalastus-, metsätelttailu-, retkeily-, lavatanssi-, metsänraivaus-, historiallisiis paikkoihin tutustumis-, melonta/soutu-, lajikohtaisia urheilu-, kesäteatterin tekemis-, yms teemoilla.

10. Perustetaan kotoutumispassikäytäntö, jossa on osiot eri valmiuksien omaksumisille, suorituspisteille ja suoritetuille diplomeille. "Valmistuneille" järjestetään näyttävät karonkat ja suomalaisuuteen vihkimykset.

Poliitikkojen ja virkamiesten tehtävänä on mahdollistaa tämän ohjelman toteuttaminen lainsäädännön ja sopimusten avulla. Tähän työhön tulee valita tolkun väkeä, jotka eivät pakene papereidensa taakse nynnyilemään ja vatuloimaan verukkeilla "mutta eihän me voida, kun EU:n säädös, jo lakikin, ihmisoikeussopimukset, jne sanovat näin ja näin". John Wayne: miehen pitää tehdä, mitä miehen pitää tehdä. Esteet, olipa ne mitä tahansa, pitää vaan raivata, jotta voidaan toimia tolkullisella tavalla.
Eihän presidenttimmekään vetäytynyt, paennut vastuutaan vetkuilemalla esim. että "enhän minä nyt voi mennä Putinia neuvomaan, sehän voi vaikka suuttua, ollaan vaan hissukseen ja tyydytään siihen mitä naapurin iso herra päättää".

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän eskokalervo kuva
Esko Vesa

Nytpä kuuluikin tolkun uutisia 6.4.16
- EU-rajojen laittomat ylittäjät palautetaan >> salakuljettajien bisnes hyytyy + elintasosiirtolaisuus ainakin vähenee
- eurooppaan pääsevät valikoidaan EU-rajojen ulkopuolella >> jäsenvaltiot voivat käyttää omia valintakriteerejään, esim. Suomi voi valita omansa työvoimatarpeen huomioiden, ei niin kuin tähän saakka kun elintasosiirtolaiset valitsivat kohdemaansa.

Toimituksen poiminnat