eskokalervo Suomen pelastaminen

Tolkun meininki politiikkaan

Tolkun meininki -foorum
Nyt on yhteisten asioiden hoito mennyt sellaiseksi tunarien valtapeliksi, että tarvitaan todella tolkun meininkiä, rationaalisesti yhteistä hyvää ajattelevien ihmisten yhteistyötä ilman oman voiton pyyteitä, ilman itsekkyyttä, ilman jonkin eturyhmän ohjausta. 
Tolkun meininkiä kokonaisuuden hyväksi näkökulmana aluksi Suomen pelastaminen, jatkossa samalla tiellä pelastuu koko Maapallo, Tellus, planetaarinen kotimme. Perustakaamme Tolkun meininki -foorum pyyteettömän, kokonaisvaltaisen, loogisen, rationaalisen, rehellisen, pitkäjänteisen, kestävän, objektiivisen, totuushakuisen, pyhästi yksinkertaisen ajattelun viljelyn kehdoksi ilman ismejä, itsekkyyttä, rajoitteita, asenteita, eturyhmätavoitteita.
Yhteiset asiat ja niiden hoitaminen näyttää tuhertajien käsissä ylivoimaisen vaikealta mutta niiden ei tarvitse olla sitä, täytyy vaan ajatella niin perusteisiin saakka, että näemme ne yksinkertaisina perusolemukseltaan selkeinä totuudellisina rakenteina.
Tottakai ajatteluvälineet pitää olla kunnossa, tarvitaan kykyä käsitellä isoja, laajoja mielikuvia, rakenteita, ensin puhtaan rationaalisesti, tunteiden, asenteiden ja muiden kuin totuusarvojen aika tulee vasta sitten kun perusvaihtoehdot ovat rationaalisalla ajattelulla muotoutuneet.
Lähdetään liikkeelle teema teemalta, konkreettisesti esimerkittäen, mitä rationaalinen, intresseistä ja tendensseistä vapaa ajattelu on, yksi kerrallaan.


Valtion talous
Syömme leipää lastemme suusta - huomaatte, että asioiden selventämiseksi käyttämäni kieli ei ole pelkästään objektiivista rationalismia vaan kaikki keinot sallivaa, puhuttelevaksi tarkoitettua, herättävää, tarkoituksella - elämme kuormasta, teemme velkaa tulevaisuuden sukupolvien maksettavaksi, elämme vastuuttomasti, miksi. Koska ajattelumme on itsekästä, lyhytnäköistä, subjektiivista, vastuutonta nelivuotispopulismin tuottamaa hölmöilyä.

Ratkaisu
Suu säkkiä myöten, tulee syödä vain sen verran kuin tienaa, tulee kantaa vastuu myös huomisesta, menot säädettävä tulojen mukaan eli tulee priorisoida, valittava vain ne, joihin on varaa. Tarvitaan tärkeysjärjestys, esim. (Maslowia mukaillen) 1. Hengissä pysyminen  2.  Turvallisuus  3. Hyvinvointi ja mukavuus  4. Viihde, huvi.
Ensin tyhjennetään koko menopotti, kaikki budjettiluokat, sitten aletaan palauttamaan Elintärkeistä alkaen: terveystiede, terveyden hoito, terveysvalistus, sairaanhoito, onnettomuusvalmiudet, ...
Turvallisuus: sotilaallinen puolustus, järjestyksen pito, rikollisuuden torjunta ja tutkinta, ...
Näin jatketaan niin kauan kuin tulojen laarissa varoja riittää. Todennäköisesti loppupäästä joudutaan karsimaan paljon viihdykettä pärjäämään omaehtoisesti, itsekannattavasti, harrastajien rahoittamana: kaikki kansalais-tuet ja lisät, yritystuet (tutkittu pääosin tuloksettomiksi), yli elossapysymisen ulottuva sosiaaliturva.  Urheilun, kulttuurin, taiteiden, matkailun, harrastusten, tukeminen jäänee pois kylmän viileesti ilman mitään arvokeskusteluja, koska rahat ei riitä mukavuuteen, ylellisyyteen, viihtymiseen, ajanvietteeseen.
Ankeutta, tottakai, tuhlaamista seuraa säästökuuri, ei se hauskaa ole, se hinta pitää vaan maksaa yli varojensa elämisestä. Poliitikkojen kantti vaan ei ole kestänyt katsoa totuutta silmiin - kansansuosion kärttäminen = nelivuotispopulismi.

2. Työttömyys
Työttömyys on suurin velkaantumisen, ylivarojen elämisen aiheuttaja. Miten sitä ylläpidetään? Vastaus: tehokkaasti, erittäin tehokkaasti. Ihmiset ruokitaan kotiin, työpaikkojen syntyminen rampautetaan säätelemällä kuoliaaksi yritysten käynnistäminen ja pyörittäminen, ehkäisemällä tarkoituksenmukainen ja tapauskohtainen palkoista ja työehdoista sopiminen, hinnoittelemalla työn teettäminen kilpailijamaita kalliimmaksi. Elinkeinoelämä on työmarkkinajärjestöjen toimesta näivetetty, byrokratisoitu, säädelty kilpailukyvyttömäksi, lähes elinkelvottomaksi.
Syynä tähänkin hallinnon hampaattomuus, poliitikkojen nynnyys, on annettu aikanaan paljon hyvää ja oikeudenmukaisuutta rakentaneen ay-liikkeen mellastaa valtoimenaan myönteisen historiansa antamalla oikeudella, nykypäivän kilpailukyvyn ja työmoraalin tuhoksi.
Kun katsotaan seurauksia nykytodellisuudessa, kuva ei mairittele: palkat määräytyvät ammattiliittojen potentiaalisen tuhovaikutuksen mukaan eli mitä enemmän vahinkoa ala pystyy yhteiskunnalle tuottamaan, sen suurempi kiristysvoima, sitä suuremmat palkat, sitä heikompi alan kilpailukyky, sitä suurempi alan työttömyys, sitä suuremmat valtion menot ja velkaantuminen.
Työmoraalin rapauttaminen
Aikoinaan työ oli miehen mitta, tapa olla yhteiskuntakelpoinen, leivän lähde, nyt se yhä harvempien harrastus, hyvinkouluttautuneiden etuoikeus, lisäansioiden lähde, aktiivisten kansalaisten ajanviettotapa, ei enää kansalaisvelvollisuus ja -oikeus.
Pitää ensinnäkin nähdä ja tunnustaa tosiasiat: automaation ansiosta työtä ei enää riitä kaikille, se on harvojen herkkua, yhteiskunnan kontolle ei voi enää kuulua palkallisten työpaikkojen takaaminen, koska tyhjästä ei voi nyhjästä, yhteiskunnan rakenne on muuttunut niin että elämisen edellytysten hankkiminen on nähtävä ja pantava uusiksi.
Ihmiset on ohjattava hankkimaan leipänsä ja kustantamaan se itse omalla työllään. Osa saa elantonsa edelleen palkkatyöstä, loput joutuvat tuottamaan sen itse, vastaamaan siitä omin käsin.
Meillä on voimavaroja, hedelmällistä maata, vettä ja mineraaleja, taitoa tuottaa ravintoa,  elintarvikkeita ja muita hyödykkeitä. Tarvitaan vapautta holhouksesta ja opastusta. Itsensä työllistämiseen tarvitaan motivaation lisäksi mahdollisuuksia, jaetaan halukkaille maata ja opastetaan tuottamaan siinä elantonsa, autetaan työosuuskuntia käynnistymään ilman järjetöntä byrokratiaa osaajien työllistymiseksi tuottamalla lähipalveluita.
Työmoraalin eli omavastuun jälleen herättämiseksi palkka-ajattelu tulee myös panna uusiksi: työstä saa kahdenlaisia palkkioita, aineellisia ja henkisiä. Osa palkitsemisesta tulee palkkana ja muina etuina, osa elämän mielekkyytenä, onnistumisen ja aikaansaamisen tunteena, työn ilona, vaikuttamismahdollisuuksina, itsensä toteuttamisena. Perusidea jatkossa, mitä kuormittavampaa (alan robotisaatio kehittymätön) työ on, sitä isompi palkka, mitä henkisesti palkitsevampi työ on, sitä vähemmän tarvitaan aineellista palkkiolisää. Esim. jos vastuullisesta alakoulun opettajan työstä maksetaan jonakin päivänä 3000, koulutoimen johtajalle riittää 2000.
Lopettamalla työttömien pitäminen kotiruokinnassa yhteisillä varoilla voidaan niillä varoilla perustaa  riittävä määrä kibbutsityyppisiä oman elannonhankkimisosuuskuntia maaseudulle elintarviketuotantoon ja taajamiin lähipalvelujen tuotantoon periaatteella: jokainen hankkii leipänsä itse, sen syöt, minkä tienaat. Elossapysymisen takaa kilpailukykyisenä vaalittavalla viennillä ja muulla yrittäjyydellä rahoitettava kansalaisen perustulo joka mahdollistaa perusruuan ja vaatimattoman asumisen hintatasoltaan kohtuullisella paikkakunnalla.

3. Maahan muutto
Yhteiskunnallista eripuraa ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, jopa vihamielistä mielialaa, verovarojen älyttömän tuhlaamisen ohella, lainsäädäntömme on saanut aikaan holtittomalla pakolaisvaelluksen hallinnoinnilla.
Nykymeiningillä teoriassa voisi vaikkapa puoli miljardia suuren itäisen maan oloihinsa työlääntynyttä kansalaista tulla maahamme, ilmoittautua pakolaisiksi ja alkaa elää kustannuksellamme herroiksi odotellessaan omaa vuoroaan palautuslennolle. Siinähän sitten kuskaisimme porukkaa takaisin jonkin aikaa kunnes ko. porukan ruokkiminen, asuttaminen ja lennättäminen tyhjentäisi valtion kassan - eikä se kovin kauan kestäisi. Huom. tämä ei ole huu-haata vaan täysin nykymeiningin mahdollistama realistinen mahdollisuus, esimakuahan on jo saatu.
Jälleen kyse on päättäjien saamattomuudesta, kiltti-poika -nöyristelystä EU-auktoriteetin edessä, sinne vastuu seurauksista siirtäen. "Eihän me mutta kun isot pojat käski - niih ja nyyh."
Kansalle nämä vastuun siirtäjät yrittävät uskotella toimivansa humaaneina hädänalaisten vastuullisina auttajina. Mutta, mutta, mikä onkaan todellisuus:
Miksi ja millä edellytyksillä omassa maassaan hätään joutunut lähtisi vaivalloiselle ja kalliille matkalle kauas kylmään Pohjolaan vieraaseen ja outoon kulttuuriin kun vierellä sijaitsee tuttujen meininkien, saman uskonnon omaksunut ehkä jopa heimovastuuntunnossaan auttamishaluinen naapuri, sunnimuslimeille Saudi-Arabia ja shiia-muslimeille Iran, vauraita, mahdollisuuksien Eldoradoja oikeauskoisille.
No ei tietenkään köyhä hädänalainen edes haaveile Pohjolasta, ainoastaan paremman elintason toivossa salakuljetuksesta maksamaan pystyvä vallansiirron seurauksena asemansa ja työnsä menettänyt sotilas tai muuten hyvätuloisuuden makuun päässyt lähtee uusien vallanpitäjien syrjimisen ja sorron pelossa hakeutumaan suurella taloudellisella ja turvallisuusriskillä kauas tuttavien ylenpalttisilla oloilla markkinoimaan Pohjolan onnelaan.
Kun kunnon kansalainen epäilee, että eikös sääntöjen mukaan pakolaisen pidä ilmoittautua ensimmäisessä EU-maassa pakolaiseksi ja jäädä sinne odottamaan, ottaako joku valtio vastaan, salakuljettaja vakuuttaa hoitavansa matkalaisen niin hölmön maan rajalle (tätä nykyä vain Malta ja Suomi), joka kyllä ottaa vastaan laittomia, paperittomia siirtolaisia, "kunhan muistatte rajalla sanoa Pakolainen ja osoitatte sormella itseänne".
"No mutta entäs tuo vene, vaikuttaa vaarallisen merikelvottomalta." "Siinäpä se juju juuri piileekin", sanoo salakuljettaja, "emmehän me halua Kreikan tai Italian rannikolla jäädä salakuljetuksesta kiinni vaan haluamme jatkaa maanmiehienne auttamista meren yli parempaan elämään. Siksi käytämme halpoja ja vaarallisen näköisiä paatteja että EU-maiden vartioalukset hakevat teidät jo mereltä ja vievät teidät turvallisesti maihin. Olemme myös lahjoneet rannikkoviranomaiset päästämään teidät jatkamaan matkaanne syvemmälle Eurooppaan, bussit ovat odottamassa, antakaa vaan rahat minulle niin homma hoituu."

Lue nämä rivit avoimin mielin (= ilman asennesuodattimia, mihinkään ismiin leimaamatta) niin moneen kertaan että ymmärrät sanoman vastaansanomattoman logiikan. Näin se vaan on.
Kaikkien osapuolten toiminta on heidän vinkkelistään mielekästä, ymmärrettävää - "niin kai minäkin hänen asemassaan tekisin".
Olennaista on menettelyn rakentajien vastuu, vastuu älyttömän käytännön seurauksista, maksajasta. Kuinka kauan Suomen kansa haluaa äänestää hölmöläisiä, jotka syytävät yhteiset työllä ja vaivalla kokoon raavitut vähäiset vientitulomme salakuljettajien taskuihin ja pakolaisiksi naamioituneiden elintasoturistien elättämiseen ja takaisin lennättämiseen.

Niiden rahojen oikea käyttö olisi oikeiden hädänalaisten auttaminen heidän kulttuuri- ja asuinympäristössään. Ne jotka eivät löytäisi uutta tilapäiskotiaan Saudi-Arabiasta tai Iranista, ohjataan YK:n pakolaisavun perustamaan vaikkapa Niilin suistossa sijaitsevaan suurleiriin, jossa olojen muuttumisen jälkeen kotiinpaluutaan odottavat siirtolaiset voivat elättää itsensä maan viljelyksellä ja karjan kasvatuksella. YK:n rahoituksella taataan leireillä peruskoulutus ja terveydenhoito, Teollisuusmaiden rahoituksella työvoiman ammattikoulutus ko. maiden tarpeisiin.

Tämä humaani ohjelma on tarkoitettu sivistyneen maailman rakentavaksi ratkaisuksi, kaikkien paitsi salakuljettajien parhaaksi. Jättäkäämme taaksemme sekä hölmöily että rasistis-vihamieliset asenteet.

Nämä esimerkeillä haluan osoittaa asenteista ja tunnehurmoksista vapaan rationaalisen syy-seuraus -ajattelun voiman ja arvon. Älä tuhlaa kanssalukijoiden energiaa kommentoimalla yksityiskohtien epätarkkuuksia vaan tuo esiin uusia esimerkkejä nykymenon hölmöyksistä ja rationaalisista ratkaisuista niihin. Rakentakaamme yhdessä uusi yhteisten asioiden hoitomenettely,  vaikutelmahakuisesta nelivuotispopulismista pikku hiljaa rationaaliseen, pitkän aikavälin päätöksentekoon pystyvä yhteiskunta.
Hallintojärjestelmämme uuden toimintamallin olen kuvannut blogissani Kansalaisyhteiskunta (kylätoimikunnista valtioparlamenttiin).
Jatkossa voin (ehkä) kuvata tietä kohti rationaalista tunnekuohuista ja normeista vapaata ajattelua, vehkeet meiltä kaikilta siihen kyllä löytyy, täytyy vain saada aikaan vallan vaihto sisäiseltä samoja näkemyslevyjä pyörittävältä, tietämiskeskeiseltä robotilta aikuisen tilassa elävälle ymmärtämiskeskeiselle AJATTELUlle.

Tolkun foorumia ideoimaan ja rakentamaan voitte ilmoittautua alkuun minulle eskokalervo@gmail.com kertomalla, mitä lisäarvoa, kyvykkyyttä olet innolla valmis tarjoamaan foorumin rakentamiseen, sisältöön ja toimintatapoihin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Eero Mattila

Tässä hallituskriisissä taisi tolkku kadota Sauliltakin... eipä taida Suomen poliittisesta eliitistä löytyä kuin halpakaupan marionetteja.
- Koko maa on myynnissä ja halvalla menee!

Toimituksen poiminnat